Jesteś na: Aktualności ZAWIADOMIENIE

Aktualności

Grafika z napisem Sesja Rady Gminy Uscimów
opublikowano: 11-08-2023

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XLIX sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się dnia 18 sierpnia 2023r. (piątek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Uścimów.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z obrad XLVII i XLVIII sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2023,
  2. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Uścimów na lata 2023-2030,
  3. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
  4.  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Uścimowie.
 7. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 8. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
 9. Zakończenie sesji.


Zapraszamy do oglądania transmisji z sesji:


https://www.youtube.com/channel/UCnNDOdQSCXL1uQFZu6wj4MQ


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Krzysztof Duklewski

Liczba wyświetleń: 282
Powrót