Jesteś na: Aktualności Właściciel nieruchomości na terenie...

Aktualności

Wodomierze
opublikowano: 16-08-2023

Właściciel nieruchomości na terenie Gminy Uścimów

Dotyczy: wymiany wodomierzy prowadzonej przez Urząd Gminy Uścimów w ramach projektu pn.: „Cyfryzacja usług publicznych i komunalnych w Gminie Uścimów”.

W związku z pojawiającymi się informacjami od mieszkańców Gminy Uścimów odnośnie awarii instalacji wody po wymianie wodomierzy informujemy, że zamontowane wodomierze posiadają wbudowany zawór zwrotny uniemożliwiający cofanie się wody do sieci.


W przypadku instalacji, które nie posiadają zabezpieczeń urządzeń ciepłej wody użytkowej przed wzrostem ciśnienia ponad wartość dopuszczoną, należy doprowadzić własną instalację do zgodności z obowiązującymi przepisami.


Informujemy, że z sieci podawana jest woda o ciśnieniu nieprzekraczającym ciśnienia wymaganego przepisami.


Wójt Gminy Uścimów
/-/ Eliza Smoleń

Załączniki

Liczba wyświetleń: 176
Powrót