Jesteś na: Aktualności ZAWIADOMIENIE

Aktualności

Zdjęcie osób siedzących przy stole i napis sesja Rady gminy Uścimów.
opublikowano: 25-09-2023

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że L sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się dnia 28 września 2023r. (czwartek) o godz. 8:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Uścimów.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2023,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uścimów,
  3. powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławnika sądowego,
  4. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie informacji o kandydacie na ławnika sądowego,
  5. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
   warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
  6. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Nowy Uścimów.
 6. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 7. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
 8. Zakończenie sesji.


Zapraszamy do oglądania transmisji z sesji:
https://www.youtube.com/channel/UCnNDOdQSCXL1uQFZu6wj4MQ


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Krzysztof Duklewski

Liczba wyświetleń: 282
Powrót