Jesteś na: Aktualności OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY UŚCIMÓW

Aktualności

Logo Gminy na tle dokumentów
opublikowano: 26-09-2023

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY UŚCIMÓW

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Uścimów na lata 2023-2030

Wójt Gminy Uścimów ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt opracowania „Strategia Rozwoju Gminy Uścimów na lata 2023-
2030”.

Konsultacje obejmują obszar całej gminy Uścimów i są skierowane do wszystkich mieszkańców gminy Uścimów. Konsultacje odbędą się od dnia 26 września 2023 r. do 30 października 2023 r. w formie elektronicznej i pisemnej składania uwag i opinii do projektu opracowania z wykorzystaniem formularza konsultacji społecznych.

Formularz konsultacji społecznych można pobrać:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Uścimów
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Uścimów https://uscimow.org.pl/
  • w Urzędzie Gminy Uścimów, Stary Uścimów 37, 21-109 Stary Uścimów (Sekretariat Urzędu Gminy)

Wypełniony formularz konsultacji projektu opracowania „Strategia Rozwoju Gminy Uścimów na lata 2023-2030” należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 30
października 2023 r. do godziny 15:30:

  1. drogą korespondencyjną (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Uścimów) na adres: Urząd Gminy Uścimów, Stary Uścimów 37, 21-109 Stary Uścimów,
  2. drogą elektroniczną na adres: sekretariat@uscimow.org.pl,
  3. osobiście do Urzędu Gminy Uścimów (pod wskazany adres) w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15:30),

Uwagi i opinie złożone po upływie 30 października 2023 r. po godzinie 15:30 pozostaną bez rozpatrzenia.
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy i mają charakter opiniodawczy.

 Wójt Gminy Uścimów
/-/ Eliza Smoleń 

Liczba wyświetleń: 239
Powrót