Jesteś na: Aktualności Kontrola zbiorników bezodpływowych i...

Aktualności

Szambo
opublikowano: 28-09-2023

Kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy. W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odgórnie nałożony został na Wójta obowiązek prowadzenia kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Wobec powyższego informujemy, że na terenie gminy Uścimów rozpoczynają się kontrole nieruchomości w tymże zakresie. W świetle obowiązujących przepisów zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz art. 9u Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt ma obowiązek dokonania kontroli w zakresie posiadanej umów i dowodów uiszczania opłat za usługi. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Zakres kontroli będzie obejmował w szczególności sprawdzenie posiadania umów zawartych na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz częstotliwość ich opróżniania, na podstawie okazanych rachunków lub faktur.

Jednocześnie z uwagi na konieczność prowadzenia przez Gminę elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ww. ustawy) koniecznym jest ich uaktualnienie.

W tym celu prosimy o zgłoszenie posiadanych zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.    Zgłoszenie można pobrać poniżej oraz  w Urzędzie Gminy (Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska). 

Wypełnione i podpisane zgłoszenie należy złożyć niezwłocznie, lecz nie później niż  w  terminie do dnia 31 października 2023 r. :

  • osobiście w Urzędzie Gminy w Starym Uścimowie – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Sekretariat;
  • pocztą tradycyjną na adres: Stary Uścimów 37, 21-109 Stary Uścimów.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Liczba wyświetleń: 543
Powrót