Jesteś na: Aktualności ZAWIADOMIENIE

Aktualności

Grafika z napisem Sesja Rady Gminy Uścimów
opublikowano: 24-10-2023

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że LI sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się dnia 30 października 2023r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Uścimów

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów w obrad XLIX i L sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
 6. Przyjęcie informacji o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych; działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.
 7. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
  1.  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2023,
  2. stwierdzenia wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Lubartowie na kadencję 2024-2027,
  3. udzielenia dotacji dla Powiatu Lubartowskiego na realizację zadania inwestycyjnego w 2023 r. pn. „Remont drogi powiatowej nr 1570L od km 6+702 do km 7+462 na odcinku pomiędzy miejscowościami Stary Uścimów i Drozdówka”.
 9. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 10. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie sesji.


Zapraszamy do oglądania transmisji z sesji:


https://www.youtube.com/channel/UCnNDOdQSCXL1uQFZu6wj4MQ


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Krzysztof Duklewski

Liczba wyświetleń: 378
Powrót