Jesteś na: Aktualności ZAWIADOMIENIE

Aktualności

Grafika z napisem Sesja Rady Gminy Uścimów
opublikowano: 23-11-2023

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że LII sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się dnia 28 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Uścimów

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad LI sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2023,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uścimów na lata 2023-2031,
  3. uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Uścimów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi a art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 r.",
  4. przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Uścimów na lata 2023 – 2030,
  5. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
  6. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 r.,
  7. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Uścimów na rok 2024,
  8. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Uścimów na 2024 r.,
  9. określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,
  10. zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników
   wieczystych,
  11. utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury w Krasnem i nadania jej statutu.
  12. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
  13. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
  14. Zakończenie sesji

 

Zapraszamy do oglądania transmisji z sesji: https://www.youtube.com/channel/UCnNDOdQSCXL1uQFZu6wj4MQ

Przewodniczący Rady Gminy
 (-) Krzysztof Duklewski

 

Liczba wyświetleń: 201
Powrót