Jesteś na: Aktualności OBWIESZCZENIE

Aktualności

Zdjęcie biurka z długopisem i dwiema zielonymi roślinami w jasnych doniczkach, nad którymi umieszczony jest niebieski napis "USĆIMÓW" na białym tle.
opublikowano: 14-12-2023

OBWIESZCZENIE

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Uścimów w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 7 ust. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm),

 

Wójt Gminy Uścimów

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Uścimów w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

 

Zakres konsultacji społecznych obejmuje określenie zasad dotyczących wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 14.12.2023 r. do dnia 15.01.2024 r. w następujących formach:

 1. zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@uscimow.org.pl wpisując w tytule: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji”;
  2. drogą korespondencyjną na adres Urząd Gminy Uścimów, Stary Uścimów 37, 21-109 Stary Uścimów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji”;
  3. bezpośrednio do sekretariatu w budynku Urzędu Gminy Uścimów w godzinach pracy Urzędu, od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30,
 2. zbieranie uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej, dostępnej na stronie internetowej https://www.survio.com/survey/d/A8H8H2U8I6L3H6R9N,
 3. zbieranie uwag i opinii ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Uścimów, Stary Uścimów 37, 21-109 Stary Uścimów w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Funduszy Pomocowych (pok. 1.6) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.
   

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 

 Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikami dostępne będą od dnia 14.12.2023 r.:

 • w wersji papierowej w budynku Urząd Gminy Uścimów, Stary Uścimów 37, 21-109 Stary Uścimów w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Funduszy Pomocowych (pok. 1.6), w godzinach pracy Urzędu;
 • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Uścimów (www.uscimow.org.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (https://uguscimow.bip.lubelskie.pl).

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu

 

 

Wójt Gminy Uścimów

        Eliza Smoleń

 

Liczba wyświetleń: 283
Powrót