Jesteś na: Aktualności ZAWIADOMIENIE

Aktualności

Zdjęcie z góry przedstawia grupę ludzi wokół stołu podczas sesji pracy, otoczonych laptopami, dokumentami i urządzeniami mobilnymi. Centralnie umieszczony napis "Sesja Rady Gminy Uścimów".
opublikowano: 14-12-2023

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że LIII sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się dnia 28 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Uścimów

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad LII sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
 6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok.
 9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Uścimów na 2024 rok.
 10. Przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Gminy.
 11. Zajęcie stanowiska Wójta Gminy Uścimów.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2023;
  2. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu”;
  3. przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028;
  4. wystąpienia Gminy Uścimów ze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Polesie”;
  5. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Uścimów oraz planów pracy komisji stałych na 2024 rok.
 14. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 15. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
 16. Zakończenie sesji.

 

Zapraszamy do oglądania transmisji z sesji:
https://www.youtube.com/channel/UCnNDOdQSCXL1uQFZu6wj4MQ


 Przewodniczący Rady Gminy
 (-) Krzysztof Duklewski

Liczba wyświetleń: 264
Powrót