Jesteś na: Aktualności Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień i...

Aktualności

Dwie dłonie zbliżają się do siebie na tle słonecznego nieba, tworząc grę cieni i światła.
opublikowano: 09-01-2024

Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie przy Gminie Uścimów

Miejsce: Biblioteka Publiczna w Starym Uścimowie, dni i godziny pracy punktu konsultacyjnego.


Styczeń

8 stycznia 2024 w godz. 14-17

15 stycznia 2024 w godz. 14-17

29 stycznia 2024 w godz. 14-17 Luty 2024

12 luty 2024 w godz. 14-17

19 luty 2024 w godz. 14-17

26 luty 2024 w godz. 14-17Punkt Konsultacyjny to miejsce w którym przede wszystkim zapewniona jest pełna dyskrecja oraz indywidualne podejście do każdej osoby i każdego problemu z którym dana osoba się zgłasza.

Punkt Konsultacyjny to miejsce do którego może przyjść każda osoba, która sama nadużywa alkoholu lub substancji psychoaktywnych, jest uzależniona od hazardu, internetu, telefonu, jedzenia, zakupów lub innych nałogowych zachowań. Mogą się również zgłosić osoby, które stosują przemoc oraz te które jej doświadczają.Nie tylko osoby uzależnione mogą przyjść do Punktu Konsultacyjnego. Udzielamy wsparcia dla :

 • osób uzależnionych

 • osób współuzależnionych

 • rodziny osób uzależnionych lub współuzależnionych

 • osób będących w kryzysie

 • osób doznających przemocy w rodzinie

 • osób stosujących przemoc wobec członków rodzinyCel działalności punktu konsultacyjnego:

 • zdiagnozowanie problemów w zakresie uzależnień od przemocy w rodzinie

 • zaplanowanie pomocy

 • udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z usług Punktu KonsultacyjnegoZadania Punktu Konsultacyjnego:

 • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

 • Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.

 • Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.

 • Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.

 • Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.

 • Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.

 • Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.

 • Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.

 • Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.Porad i konsultacji udziela mgr.inż. Agnieszka Petryszak – instruktor terapii uzależnień w procesie certyfikacji, trener mentalny.

 

Liczba wyświetleń: 214
Powrót