Jesteś na: Aktualności ZAWIADOMIENIE o LIV sesji Rady Gminy...

Aktualności

Widok z góry na rozłożone na białym tle przedmioty biurowe i urządzenia elektroniczne. W centrum napis "Sesja Rady Gminy Uścimów" na błękitnym tle.
opublikowano: 18-01-2024

ZAWIADOMIENIE o LIV sesji Rady Gminy Uścimów

Zawiadamiam, że LIV sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się dnia 24 stycznia 2024 r. (środa) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Uścimów.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad LIII sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwał w sprawie:
  1.  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2024;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Uścimów na lata 2024-2031;
  3. określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy
   Uścimów;
  4. przystąpienia Gminy Uścimów do Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”.
 7. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 8. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
 9. Zakończenie sesji.


Zapraszamy do oglądania transmisji z sesji:
https://www.youtube.com/channel/UCnNDOdQSCXL1uQFZu6wj4MQ


 Przewodniczący Rady Gminy
 (-) Krzysztof Duklewski

Liczba wyświetleń: 384
Powrót