Jesteś na: Aktualności Ogłoszenie o naborze członków...

Aktualności

Biurko z białego drewna z czarnym długopisem i dwoma zielonymi sukulentami w białych doniczkach na tle białej ściany, nad którymi widnieje niebieski napis "UŚCIMÓW".
opublikowano: 26-01-2024

Ogłoszenie o naborze członków Komitetu Rewitalizacji

Wójt Gminy Uścimów ogłasza nabór członków Komitetu rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w uchwale nr LIV/332/2024 Rady Gminy Uścimów z dnia 24.01.2024 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Uścimów

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy Uścimów w sprawach dotyczących prowadzenia i oceny rewitalizacji w ramach opracowanego i realizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Uścimów na lata 2023-2030 oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo - doradczą Wójta Gminy Uścimów w zakresie rewitalizacji.

W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie nie więcej niż 10 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, tj.

  1. 1 mieszkańca każdego z obszarów rewitalizacji
  2. 2 mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji;
  3. 1 osoba prowadząca lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą na terenie Gminy Uścimów.
  4. 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizacji społecznych i grup nieformalnych działających lub zamierzających działać na terenie Gminy Uścimów
  5. 1 przedstawiciel organów władzy publicznej lub podmiotu realizującego na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa;
  6. 2 przedstawicieli Urzędu Gminy Uścimów, jego jednostek organizacyjnych, organów doradczych i konsultacyjnych gminy

 

Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu rewitalizacji będzie trwał od 26.01.2024 r. do dnia 15.02.2024 r. włącznie. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dostarczenie go w następujący sposób:

  1. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Uścimów, Stary Uścimów 37, 21-109 Stary Uścimów,
  2. bezpośrednio w Urzędzie Gminy Uścimów i w godzinach pracy urzędu, tj.: od 7:30-15:30.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy Uścimów. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy Uścimów.

 

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

  1. niepodpisane,
  2. złożone w innym terminie niż wyżej wyznaczony.

 

Wójt Gminy Uścimów

         Eliza Smoleń

 

Liczba wyświetleń: 373
Powrót