Jesteś na: Aktualności ZAWIADOMIENIE

Aktualności

Zdjęcie przedstawia widok z góry na sesję rady gminy, z ludźmi pracującymi przy dokumentach i laptopach. W centrum napis: "Sesja Rady Gminy Uścimów".
opublikowano: 21-03-2024

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że LVI sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się dnia 28 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Uścimów.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad LV sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
 6. Przedstawienie oceny funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Uścimowie.
 7. Przedstawienie sprawozdania za 2023 rok z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Uścimowie.
 8. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
 9. Omówienie kosztów eksploatacji wodociągów, kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2024;
  2. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
   terenie Gminy Uścimów w 2024 roku”,
  3.  uchylającej uchwałę Nr LII/313/2023 Rady Gminy Uścimów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia
   Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Uścimów na lata 2023-2030.
 11. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 12. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie sesji.


Zapraszamy do oglądania transmisji z sesji:
https://www.youtube.com/channel/UCnNDOdQSCXL1uQFZu6wj4MQ


Przewodniczący Rady Gminy
 (-) Krzysztof Duklewski

Liczba wyświetleń: 224
Powrót