Jesteś na: Aktualności ZAWIADOMIENIE

Aktualności

ZAWIADOMIENIE
opublikowano: 24-05-2024

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że II sesja Rady Gminy Uścimów, IX kadencji, odbędzie się dnia 31 maja 2024 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Uścimów

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
  1.  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2024,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uścimów na lata 2024-2031,
  3. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Uścimów,
  4. ustalenia wysokości diet radnym i sołtysom oraz zasad ich wypłacania,
  5. określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Uścimów,
  6. wystąpienia ze Związku Gmin Lubelszczyzny,
  7. udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu na realizacje zadania dotyczącego publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej,
   wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu w piątki i soboty.
 7. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 8. Odpowiedzi na zapytania.
 9. Zakończenie sesji.


Zapraszamy do oglądania transmisji z sesji:
https://transmisjaobrad.info/channels/284/gmina-uscimow/live

 

 


Przewodniczący Rady
 (-) Piotr Zbierski

Liczba wyświetleń: 191
Powrót