Jesteś na: Aktualności Spotkanie informacyjno - doradcze

Aktualności

LGD Polesie LOGO
opublikowano: 31-12-2018

Spotkanie informacyjno - doradcze

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o powierzenie grantów z zakresu: budowanie partnerstw, zwiększenie kompetencji przedsiębiorców w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, ochrona środowiska naturalnego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego programem PROW na lata 2014-2020, zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno - doradczym.

Spotkanie odbędzie się 14 stycznia 2019 roku o godzinie 12.00 w siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Polesie”, ul. Nowa 1 w Cycowie. Doradztwo skierowane jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz grup nieformalnych.

Liczba wyświetleń: 967
Powrót