Jesteś na: Aktualności Zapraszamy do udziału w projekcie

Aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie
opublikowano: 31-01-2019

Zapraszamy do udziału w projekcie

Wójt Gminy Uścimów zaprasza mieszkańców gminy do udziału w projekcie pod nazwą „Sieć bez tajemnic”. Zapraszamy osoby od 25 roku życia.

Unijne
 Do udziału w projekcie mogą przystąpić:
 
  • 29 osób niepełnosprawnych, w tym: 18 kobiet i 11 mężczyzn,
  • 23 osoby w wieku 25-34 lata,
  • 53 osoby w wieku 35-43 lata,
  • 77 osób w wieku 44-64 lata,
  • 37 osób w wieku powyżej 65 lat

W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia w następujących modułach tematycznych: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”. Powstanie 16 grup szkoleniowych, które będą szkolone na 8 spotkaniach po 4 godziny lekcyjne. Ponadto, zostaną zakupione komputery – 24 sztuki, które po zakończeniu projektu przekazane zostaną do Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Starym Uścimowie.

 

Rekrutacja kandydatów prowadzona będzie w okresie od 23 stycznia 2019 r. do 15 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Starym Uścimowie. Wszystkie dokumenty, które należy wypełnić w procesie rekrutacji, można uzyskać w Szkole Podstawowej w Starym Uścimowie lub na stronie internetowej Gminy Uścimów. Szczegółowe informacje i druki dokumentów dotyczące projektu znajdują się na stronie Gminy Uścimów.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

 


Wszystkie informacje o projekcie oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie projektu 

http://uscimow.org.pl/siec-bez-tajemnic.html

 

Zapraszamy!!!

 

 

Liczba wyświetleń: 1933
Powrót