Jesteś na: Aktualności Ogłoszenie o naborze wniosków

Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków
opublikowano: 30-03-2020

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie” informuje o zbilżających się naborach wniosków z zakresów: integrowanie społeczności lokalnej oraz promocja markowych produktów i usług LGD „Polesie” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego programem PROW na lata 2014-2020.

 
  1. Zakres tematyczny, limit środków oraz formy wsparcia w ramach danego zakresu:

Nr naboru

Nr przedsięwzięcia

Zakres tematyczny naboru (nazwa Przedsięwzięcia LSR)

Limit środków w naborze (zł)

Forma wsparcia

3/2020

1.1.1

Integrowanie społeczności lokalnej

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust.1 pkt 1 rozporządzenia*

223 745,56 zł

Pomoc na operacje w zakresie określonym w § 2 ust.1 pkt 1 ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota pomocy wynosi 60 000,00 zł, a intensywność pomocy jest nie wyższa niż 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych oraz 100% w przypadku pozostałych podmiotów  

4/2020

3.4.1

Promocja markowych produktów i usług LGD „Polesie”

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust.1 pkt 8 rozporządzenia*

71 226,81 zł

Pomoc na operacje w zakresie określonym w § 2 ust.1 pkt 8 ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota pomocy wynosi 60 000,00 zł, a intensywność pomocy jest nie wyższa niż 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych oraz 100% w przypadku pozostałych podmiotów

*Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.)
  1. Termin i miejsce składania wniosków:

Termin składania wniosków: 20.04.2020 r. – 04.05.2020 r. w godzinach 8.00 – 16.00.
Miejsce składania wniosków: biuro Stowarzyszenia LGD „Polesie”, ul. Nowa 1, 21-070 Cyców.
 
Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.lgdpolesie.pl
 
logo lgd
Liczba wyświetleń: 472
Powrót