Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Gminy Uscimów
opublikowano: 26-08-2020

Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Gminy Uscimów

Zawiadamiam że XXI sesj a Rady Gminy Uścimów odbędzie się w dniu 3 września 2020 r. czwartek o godz. 9:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Uścimów.

 
Porządek sesji:
 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
 5. Informacja o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego.
 6. 6 Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  3. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Uścimów w roku szkolnym 2020/2021
  4. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
 7. Zapytania, wolne wnioski i
 8. Odpowiedzi na zapytania, wolne wniosk i i informacje.
 9. Zakończenie
Przewodniczący Rady Gminy
((--) Krzysztof Duklewski
Liczba wyświetleń: 665
Powrót