Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE

Sesje Rady Gminy

Grafika baner z napisem Sesja Rady Gminy
opublikowano: 11-12-2020

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XXIV sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się w trybie zdalnym, dnia 22 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 11:00

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na 2020r.,
  2. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Uścimów na 2021 rok,
  3. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Uścimów na rok 2021,
  4. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Uścimów oraz planów pracy komisji stałych na 2021 rok,
  5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Ostrów Lubelski w zakresie dowozu dzieci z Gminy Uścimów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Firleju.
 6. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 7. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
 8. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
(-)
Krzysztof Duklewski
Liczba wyświetleń: 555
Powrót