Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE

Sesje Rady Gminy

Grafika z napisem Sesja Rady Gminy
opublikowano: 07-01-2021

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XXV sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się w trybie zdalnym, dnia 21 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 1100

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 6. Uchwalenie budżetu gminy na 2021 rok:
  1. przedstawienie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Gminy,
  4. przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii komisji,
  5. dyskusja,
  6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 7. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 8. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
 9. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
(-)
Krzysztof Duklewski
Liczba wyświetleń: 542
Powrót