Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE - XXVIII sesja Rady...

Sesje Rady Gminy

Dokumenty naokoło napisu na niebieskim tle Sesja Rady Gminy Uścimów
opublikowano: 12-05-2021

ZAWIADOMIENIE - XXVIII sesja Rady Gminy Uścimów

Zawiadamiam, że XXVIII sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się w trybie zdalnym, dnia 19 maja 2021 r. (środa) o godz. 10:00

Porządek sesji:
 1. Otwarcie.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI i XXVII sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
 6. Omówienie kosztów eksploatacji wodociągów, kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków i ustalenie taryf za wodę i ścieki.
 7. Ocena bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie Gminy Uścimów.
 8. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Uścimów.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Uścimowie za 2020 rok.
 10. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
 11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2021,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  3. przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Uścimów do roku 2024,
  4. przystąpienia Gminy Uścimów do Obszaru Funkcjonalnego Szlak Jagielloński,
  5. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Krasne,
  6. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
  7. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
  8. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
  9. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
 12. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 13. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
 14. Zakończenie sesji.
   
   
  Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo:
   
  Przewodniczący Rady Gminy
   (-) Krzysztof Duklewski
   
Liczba wyświetleń: 529
Powrót