Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE o Sesji Rady Gminy Uscimów

Sesje Rady Gminy

Napis Sesja Rady Gminy Uscimów
opublikowano: 15-06-2021

ZAWIADOMIENIE o Sesji Rady Gminy Uscimów

Zawiadamiam, że XXIX sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się dnia 22 czerwca 2021r. (wtorek) o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Uścimów

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Uścimów w 2020 r. i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Uścimów:
  1. przedstawienie Raportu o stanie Gminy Uścimów (Raport o stanie gminy za rok 2020 dostępny pod adresem https://uguscimow.bip.lubelskie.pl w zakładce Zarządzenia Wójta Gminy).
  2. debata nad Raportem,
  3. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Uścimów.
 6. Absolutorium dla Wójta Gminy Uścimów:
  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu,
  2. przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Uścimów,
  3. zapoznanie się z Informacją o stanie mienia Gminy Uścimów na dzień 31 grudnia 2020 r.,
  4. zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Uścimów za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  5. zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Uścimów za 2020 rok,
  6. zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uścimów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Uścimów z tytułu wykonania budżetu w 2020 r.
  7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Uścimów z wykonania budżetu za 2020 rok,
  8. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Uścimów za 2020 rok.
 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2021,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  3. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
  4. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Uścimów na lata 2021 – 2027,
  5. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
  6. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
  7. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
  8. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
  9.  rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
  10.  rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 8. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 9. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
 10. Zakończenie sesji.

Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo:

https://www.youtube.com/channel/UCnNDOdQSCXL1uQFZu6wj4MQ

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Krzysztof Duklewski
Liczba wyświetleń: 494
Powrót