Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE - XXX SESJA RADY GMINY...

Sesje Rady Gminy

Sesja Rady Gminy
opublikowano: 18-08-2021

ZAWIADOMIENIE - XXX SESJA RADY GMINY UŚCIMÓW

Zawiadamiam, że XXX sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się, dnia 25 sierpnia 2021 r. (środa) o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Uścimów.

Porządek sesji:
 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
 5. Informacja o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2021,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  3. emisji obligacji …… oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  4. emisji obligacji …… oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  5.  rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Uścimów,
  6.  określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Uścimów w roku szkolnym 2021/2022,
  7.  przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania,
  8.  rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
 7. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 8. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
 9. Zakończenie sesji.
Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo:
 
Przewodniczący Rady Gminy
 (-) Krzysztof Duklewskia
Liczba wyświetleń: 592
Powrót