Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE XXXI sesja Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

Sesja Rady Gminy Uścimów
opublikowano: 23-09-2021

ZAWIADOMIENIE XXXI sesja Rady Gminy Uścimów

Zawiadamiam, że XXXI sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się, dnia 30 września 2021 r. (czwartek) o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Uścimów

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2021,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uścimów na lata 2021-2029, 
  3. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Uścimów, 
  4. udzielenia dotacji dla Powiatu Lubartowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 1570L i 1574L na odcinku Głębokie - Stary Uścimów”, 
  5. udzielenia dotacji dla Powiatu Lubartowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1566L (Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka)”. 
 6. Zapytania, wolne wnioski i informacje. 
 7. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
 8. Zakończenie sesji.

 

Zapraszamy do oglądania transmisji z sesji:

https://www.youtube.com/channel/UCnNDOdQSCXL1uQFZu6wj4MQ

 

 

Przewodniczący Rady
(-) Krzysztof Duklewsk
Liczba wyświetleń: 464
Powrót