Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady...

Sesje Rady Gminy

Napis Sesja Rady Gminy Uścimów na około ręce z dokumentami
opublikowano: 14-12-2021

Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy Uścimów

Zawiadamiam, że XXXIII sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się dnia 22 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 12:00 w trybie zdalnym.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 6. Uchwalenie budżetu gminy na 2022 rok:
  1. przedstawienie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Gminy,
  4. przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii komisji,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2021,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uścimów na lata 2021-2029,
  3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Uścimów na 2022 rok,
  4. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Uścimów na 2022 rok,
  5. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Uścimów oraz planów pracy komisji stałych na 2022 rok.
 8. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 9. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
 10. Zakończenie sesji.

Zapraszamy do oglądania transmisji z sesji:

https://www.youtube.com/channel/UCnNDOdQSCXL1uQFZu6wj4MQPrzewodniczący Rady
(-)
Krzysztof Duklewski

Liczba wyświetleń: 460
Powrót