Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE

Sesje Rady Gminy

Grafika z napisem Sesja Rady Gminy Uścimów
opublikowano: 19-01-2022

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XXXIV sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się dnia 28 stycznia 2022 r. (piątek) o godz. 11:00 w trybie zdalnym.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 rok.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Uścimów za rok 2021.
 7. Przedstawienie sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 9. Uchwalenie budżetu gminy na 2022 rok:
  1. przedstawienie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Gminy,
  4. przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii komisji,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 10. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na nieodpłatne niebycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Drozdówka.
 11. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
Zapraszamy do oglądania transmisji z sesji: 

 

Przewodniczący Rady

(-) Krzysztof Duklewski

Liczba wyświetleń: 483
Powrót