Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE

Sesje Rady Gminy

Napis Sesja rady Gminy Uścimów
opublikowano: 29-03-2022

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XXXV sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się dnia 5 kwietnia 2022r. (wtorek) o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Uścimów.

Porządek sesji:
 
 
 1. Otwarcie.
 2. Wręczenie nowemu Radnemu Sławomirowi Lisowskiemu zaświadczenia o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez Radnego według treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy o  samorządzie gminnym.
 4. Sprawdzenie obecności.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Gminy.
 7. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
 8. Przedstawienie oceny funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Uścimowie.
 9. Omówienie kosztów eksploatacji wodociągów, kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności stałych komisji i Rady Gminy za 2021 r.
 11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uścimów na lata 2021-2032,
  3. zmiany uchwały Nr XXX/193/2021 Rady Gminy Uścimów z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie określenia średniej jednostki paliwa w Gminie Uścimów w roku szkolnym 2021/2022;
  4. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uścimów w 2022 roku;
  5. Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich znajdujących się w budynkach remiz na terenie Gminy Uścimów;
  6. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Krasne, gm. Uścimów stanowiące własność Gminy Uścimów;
  7. wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Uścimów nieruchomości położonej w miejscowości Drozdówka, gm. Uścimów.
 12. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 13. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
 14. Zakończenie sesji.

 

Zapraszamy do oglądania transmisji z sesji:
 
 
Przewodniczący Rady
(-) Krzysztof Duklewski
 
 
 
Liczba wyświetleń: 439
Powrót