Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE o XXXVI sesji Rady...

Sesje Rady Gminy

Napis na niebieskim tle Sesja Rady Gminy Uścimów, na około dokumenty z rekami
opublikowano: 04-05-2022

ZAWIADOMIENIE o XXXVI sesji Rady Gminy Uścimów

Zawiadamiam, że XXXVI sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się dnia 10 maja 2022r. (wtorek) o godz. 10: 00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Uścimów.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
 6. Przedstawienie sprawozdania z Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021.
 7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej na podstawie analizy lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 8. Przedstawienie sprawozdania za 2021 rok z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Uścimowie.
 9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uścimów na lata 2022-2032;
  3. współdziałania z Powiatem Lubartowskim przy organizacji Dożynek Powiatowych w 2022 r;
  4. przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego ,,Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w Gminie Uścimów;
  5. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uścimów w 2022 roku;
 10. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 11. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady

(-) Krzysztof Duklewski

Liczba wyświetleń: 447
Powrót