Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE o XXXVIII sesji Rady...

Sesje Rady Gminy

Napis Sesja Rady Gminy Uścimów
opublikowano: 24-08-2022

ZAWIADOMIENIE o XXXVIII sesji Rady Gminy Uścimów

Zawiadamiam, że XXXVIII sesję Rady Gminy Uścimów, odbędzie się dnia 31 sierpnia 2022 r. (środa) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Uścimów.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
 4. Ocena bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie Gminy Uścimów.
 5. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Uścimów. 
 6. Informacja o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego.
 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022,
  2. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Uścimów w roku szkolnym 2022/202,
  3. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 8. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 9. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
 10. Zakończenie sesji.

 

Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo:

https://www.youtube.com/channel/UCnNDOdQSCXL1uQFZu6wj4MQ

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Krzysztof Duklewski

Liczba wyświetleń: 341
Powrót