Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE o XL sesji Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

Grafika z napisem sesja rady gminy Uścimów
opublikowano: 21-10-2022

ZAWIADOMIENIE o XL sesji Rady Gminy Uścimów

Zawiadamiam, że XL sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się dnia 28 października 2022r. (piątek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Uścimów.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie. 
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad. 
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII, XXXVIII i XXXIX sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
 6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
 7. Przedstawienie informacji o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych; działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.
 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uścimów na lata 2022-2032.
 9. Zapytania, wolne wnioski i informacje.  
 10. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie sesji.

Zapraszamy do oglądania transmisji z sesji:

https://www.youtube.com/channel/UCnNDOdQSCXL1uQFZu6wj4MQ

 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Krzysztof Duklewski
Liczba wyświetleń: 371
Powrót