Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie XLII Sesja Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

Grafika z napisem Sesja Rady Gminy Uścimów
opublikowano: 13-12-2022

Zawiadomienie XLII Sesja Rady Gminy Uścimów

Zawiadamiam, że XLII sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się dnia 20 grudnia 2022 r. (wtorek) o godz. 10: 00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Uścimów.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023:
  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
  2. przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Gminy;
  3. zajęcie stanowiska Wójta Gminy Uścimów.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022;
  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uścimów na lata 2022-2032;
  3. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
  4. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025 Gminy Uścimów;
  5. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Uścimów oraz planów pracy komisji stałych na 2023 rok.
 8. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 9. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
 10. Zakończenie sesji.

Zapraszamy do oglądania transmisji z sesji:

 

Przewodniczący Rady
(-) Krzysztof Duklewski
Liczba wyświetleń: 315
Powrót