Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie XLIV nadzwyczajna sesja...

Sesje Rady Gminy

Napis sesja Rady Uścimów
opublikowano: 13-02-2023

Zawiadomienie XLIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Uścimów

Zawiadamiam, że na wniosek ¼ ustawowego składu Rady Gminy Uścimów zwołana zostaje XLIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Uścimów, która odbędzie się w dniu 16 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Uścimów.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  1. uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023;
  2. uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
  3. uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXX/190/2021 w sprawie emisji obligacji serii A21,B21, C21 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  4. uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXX/191/2021 w sprawie emisji obligacji serii D21,A22, C22, A23 oraz A24 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  5. uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do celów zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek o których mowa w art.2 pkt 1, 2a, 2b i 7 ustawy Prawo oświatowe.
 5. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 6. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
 7. Zakończenie sesji.

Zapraszamy do oglądania transmisji z sesji:

https://www.youtube.com/channel/UCnNDOdQSCXL1uQFZu6wj4MQ

Przewodniczący Rady
(-) Krzysztof Duklewski
Liczba wyświetleń: 390
Powrót