Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE o XLV sesji Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

Grafika z napisem Sesja Rady Gminy Uścimów
opublikowano: 22-03-2023

ZAWIADOMIENIE o XLV sesji Rady Gminy Uścimów

Zawiadamiam, że XLV sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się dnia 29 marca 2023 r. (środa) o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Uścimów.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII i XLIV sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Zastępcy Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
 6. Przedstawienie oceny funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Uścimowie.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 r.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności stałych komisji i Rady Gminy za 2022 r.
 9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2023;
  2. przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Uścimów na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji; 
  3. pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej;
  4. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uścimów w 2023 roku”.
 10. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 11. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie sesji.

Zapraszamy do oglądania transmisji z sesji:

https://www.youtube.com/channel/UCnNDOdQSCXL1uQFZu6wj4MQ

Przewodniczący Rady (-)
Krzysztof Duklewski
Liczba wyświetleń: 437
Powrót