Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie II sesja Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie II sesja Rady Gminy Uścimów VIII Kadencji 2018 – 2023
opublikowano: 26-11-2018

Zawiadomienie II sesja Rady Gminy Uścimów VIII Kadencji 2018 – 2023

Zawiadamiamy, że II sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się w dniu 30 listopada 2018r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Uścimów.

Porządek sesji:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

     1) zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

     2) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.

     3) w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Uścimów z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 r.”.

6.   Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych pisemnie w okresie międzysesyjnym interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.

7.   Zapytania, wolne wnioski i informacje.

8.   Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.

9.   Zakończenie sesji.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

 

                                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                            Krzysztof Duklewski
Liczba wyświetleń: 1444
Powrót