Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie III sesja Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie III sesja Rady Gminy Uścimów VIII Kadencji 2018 – 2023
opublikowano: 10-12-2018

Zawiadomienie III sesja Rady Gminy Uścimów VIII Kadencji 2018 – 2023

Zawiadamiamy, że III sesja Rady Gminy Uścimów odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Uścimów

Porządek sesji:
    1. Otwarcie.
    2. Przyjęcie porządku obrad.
    3. Przyjęcie protokołu z obrad II sesji.
    4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
    5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby obrachunkowej w Lublinie.
    6. Przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Gminy Uścimów, w tym Komisji Budżetu, Finansów,      Opieki Społecznej i Porządku Publicznego.
    7. Stanowisko Wójta Gminy dotyczące wniosków Komisji.
    8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
      1) Wieloletniej Prognozy Finansowej;
      2) uchwalenia budżetu Gminy Uścimów na 2019 r.
      3) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie        zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie  dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
    9. Informacja o złożonych pisemnie w okresie międzysesyjnym interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych  odpowiedziach.
    10.  Zapytania, wolne wnioski i informacje.
    11.  Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
    12.  Zakończenie sesji.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

 

Liczba wyświetleń: 1078
Powrót