Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie VI sesja Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie VI sesja Rady Gminy Uścimów VIII Kadencji 2018 – 2023
opublikowano: 22-02-2019

Zawiadomienie VI sesja Rady Gminy Uścimów VIII Kadencji 2018 – 2023

Zawiadamiam, że VI sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Uścimów.

Porządek sesji:
 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad V sesji.
 4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029;
  2. zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.;
  3. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Drozdówka, gm. Uścimów stanowiącej własność Gminy Uścimów;
  5. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Krasne, gm. Uścimów na okres powyżej 3 lat;
  6. przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uścimów w 2019 roku".
  7. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Uścimów na rok 2019;
  8. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Uścimów na 2019 rok.
 6. Informacja o złożonych pisemnie w okresie międzysesyjnym interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 7. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 8. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
 9. Zakończenie sesji.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
 
 
 
 
 
Przewodniczący
Rady Gminy Uścimów
(-) Krzysztof Duklewski
Liczba wyświetleń: 1238
Powrót