Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie VII sesja Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie VII sesja Rady Gminy Uścimów VIII Kadencji 2018 – 2023
opublikowano: 22-03-2019

Zawiadomienie VII sesja Rady Gminy Uścimów VIII Kadencji 2018 – 2023

Zawiadamiam, że VII sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się w dniu 29 marca 2019 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Uścimów.

Porządek sesji:
 
 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji.
 4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
 5. Przedstawienie oceny funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Uścimowie.
 6. Przedstawienie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
 7. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Uścimowie.
 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.,
  2. ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Uścimów,
  3. przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Lubelszczyzny.
 9. Informacja o złożonych pisemnie w okresie międzysesyjnym interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 10. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 11. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie sesji.
 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
 
 
 
Przewodniczący
Rady Gminy Uścimów
(-) Krzysztof Duklewski
 
 
 
Liczba wyświetleń: 902
Powrót