Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie VIII sesja Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie VIII sesja Rady Gminy Uścimów VIII Kadencji 2018 – 2023
opublikowano: 24-04-2019

Zawiadomienie VIII sesja Rady Gminy Uścimów VIII Kadencji 2018 – 2023

Zawiadamiam, że VIII sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Uścimów.

Porządek sesji:
 
 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji.
 4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
 5. Przedstawienie informacji przez przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie na temat Promocji Zatrudnienia, Rozwoju Rynku Pracy, Poradnictwa Zawodowego i Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu.
 6. Przedstawienie informacji przez przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Lubartowie na temat rozpoczęcia prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie jednostki ewidencyjnej Uścimów.
 7. Przedstawienie sprawozdania z Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.
 8. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej na podstawie analizy lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.,
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Uścimów położonej w miejscowości Krasne.
  3. zmiany uchwały Nr XL/228/2018 Rady Gminy Uścimów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Uścimów.
 10. Informacja o złożonych pisemnie w okresie międzysesyjnym interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 11. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 12. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie sesji. 
 
 
 
 
 
Liczba wyświetleń: 917
Powrót