Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy
opublikowano: 20-08-2019

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że X sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Uścimów.

Zawiadamiam, że X sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 r. (środa)
o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Uścimów.

Porządek sesji:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji.
4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
5. Informacja o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego 2019/2020.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.,
2) zmiany uchwały nr IX/49/2019 z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia warunków udzielania
bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości
zabudowanych na cele mieszkaniowe na rzecz najemców,
3) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w
miejscowości Krasne, stanowiącej własność Gminy Uścimów,
4) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Stara Jedlanka gm. Uścimów
stanowiącej własność Gminy Uścimów,
5) wyrażenia zgody na sprzedaż garażu stanowiącego własność Gminy Uścimów zlokalizowanego w
miejscowości Stary Uścimów,
7. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
8. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie sesji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Przewodniczący
Rady Gminy Uścimów
(-) Krzysztof Duklewski
Liczba wyświetleń: 889
Powrót