Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE
opublikowano: 23-09-2019

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XI sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się w dniu 27 września 2019 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Uścimów.

Porządek sesji:
 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad X sesji.
 4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
 5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Uścimów za I półrocze 2019 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029,
  3. wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych,
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Stary Uścimów gm. Uścimów stanowiącej własność mienia komunalnego gminy.
 7. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 8. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
 9. Zakończenie sesji.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
 
Przewodniczący
Rady Gminy Uścimów
(-) Krzysztof Duklewski
 
Liczba wyświetleń: 798
Powrót