Jesteś na: Gospodarka Inwestycja OZE w Gminie Uścimów Informacja o projekcie: Inwestycja...

Inwestycja OZE w Gminie Uscimów

Informacja o projekcie: Inwestycja OZE w Gminie Uścimów
opublikowano: 05-06-2020

Informacja o projekcie: Inwestycja OZE w Gminie Uścimów

Wójt Gminy Uścimów informuje, że w dniu 22.05.2020 r. została podpisana umowa z Województwem Lubelskim o dofinansowanie Projektu: Inwestycja OZE w Gminie Uścimów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Zakładane dofinansowanie wyniesie 48 % na zakup oraz montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej dzięki wykorzystaniu ogniw fotowoltaicznych (3, 4, 5 kW), instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania wody w zbiorniku cwu (2 lub 3 panelowych), kotła na biomasę o mocy 20 kW (na paliwo typu pellet), instalacji pompy ciepła aerotermalnej (2 kW).

 

Szacunkowy wkład własny mieszkańca udziału w projekcie dla poszczególnych instalacji wynosi:

  1. pompa cieplna o mocy 2,0 kW – 6 812,42 zł brutto,
  2. kocioł na biomasę o mocy 20 kW – 13 054,22 zł brutto,
  3. 2 kolektory słoneczne montowane na budynku mieszkalnym - 6 721,96 zł brutto,
  4. 2 kolektory słoneczne montowane na gruncie - 7 566,26 zł brutto,
  5. 3 kolektory słoneczne montowane na budynku mieszkalnym – 7 325,04 zł brutto,
  6. instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW - 8 802,56 zł brutto,
  7. instalacja fotowoltaiczna 4,34 kW - 12 167,70 zł brutto,
  8. instalacja fotowoltaiczna 4,96 kW - 13 850,27 zł brutto.

 

Powyższe kwoty mogą ulec zmianie w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

 

W związku, z powyższym Wójt Gminy Uścimów zaprasza mieszkańców, którzy złożyli deklaracje uczestnictwa w projekcie w 2019 r. do podpisania umowy użyczenia nieruchomości i umowy współfinansowania projektu w nieprzekraczalnym terminie od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr (81) 85-23-026 w celu umówienia terminu podpisania umów.

Umowy będą podpisywane w siedzibie Urzędu Gminy Uścimów, Stary Uścimów 37, 21-109 Stary Uścimów, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:30. Do podpisania umowy wymagany jest dowód osobisty.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników gminy prosimy, aby osoby przychodzące na umówione wizyty były wyposażone w maseczki i rękawiczki ochronne.

Brak podpisania umów w powyższym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z udziału w projekcie.

 

Ponadto istnieje możliwość dopisania się do listy rezerwowej oraz złożenia deklaracji przez osoby, które nie zakwalifikowały się do projektu w 2019 r.

 

Kontakt w sprawie projektu: tel. (81) 85-23-026 lub e-mail: inwestycje@uscimow.org.pl, inwestycje2@uscimow.org.pl.

 

Wójt Gminy Uścimów
(-) Eliza Smoleń
Liczba wyświetleń: 1264
Powrót