Jesteś na: Gospodarka Inwestycja OZE w Gminie Uścimów Informacja o projekcie: Inwestycja...

Inwestycja OZE w Gminie Uscimów

Informacja o projekcie: Inwestycja OZE w Gminie Uścimów
opublikowano: 22-06-2020

Informacja o projekcie: Inwestycja OZE w Gminie Uścimów

Wójt Gminy Uścimów zaprasza mieszkańców do podpisania umowy użyczenia nieruchomości i umowy współfinansowania Projektu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wójt Gminy Uścimów zaprasza mieszkańców do podpisania umowy użyczenia nieruchomości i umowy współfinansowania Projektu do dnia 30 czerwca 2020 r.
Szacunkowy wkład własny mieszkańca udziału w Projekcie dla poszczególnych instalacji wynosi:
  1. pompa cieplna o mocy 2,0 kW – 6 812,42 zł,
  2. kocioł na biomasę o mocy 20 kW – 13 054,22 zł,
  3. 2 kolektory słoneczne montowane na gruncie - 7 566,26 zł,
  4. 3 kolektory słoneczne montowane na budynku mieszkalnym – 7 325,04 zł,
  5. instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW - 8 802,55 zł,
  6. instalacja fotowoltaiczna 4,34 kW - 12 167,69 zł,
  7. instalacja fotowoltaiczna 4,96 kW - 13 850,27 zł.
 
 
Mieszkańcy, którzy podjęli decyzję o wycofaniu swojego uczestnictwa w Projekcie, proszeni są o złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie (wzór oświadczenia do pobrania poniżej).
 
 
Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr (81) 85-23-026 w celu umówienia terminu podpisania umów.
 
 
Umowy będzie można podpisać w siedzibie Urzędu Gminy Uścimów, Stary Uścimów 37, 21-109 Stary Uścimów, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:30. Do podpisania umowy wymagany jest dowód osobisty.
 
 
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników gminy prosimy, aby osoby przychodzące na umówione wizyty były wyposażone w maseczki i rękawiczki ochronne.
 
 
Ponadto istnieje możliwość dopisania się do listy rezerwowej oraz złożenia deklaracji przez osoby, które nie zakwalifikowały się do projektu w 2019 r.
 
Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.
 
Kontakt w sprawie projektu: tel. (81) 85-23-026 lub e-mail: inwestycje@uscimow.org.pl, inwestycje2@uscimow.org.pl.
 
 
Wójt Gminy Uścimów
(-) Eliza Smoleń
 
Liczba wyświetleń: 1175
Powrót