Jesteś na: Gospodarka Odnawialne Źródła Energii Ogłoszenie naboru do projektu:...

Odnawialne Źródła Energii

Ogłoszenie naboru do projektu: „Inwestycja w OZE w Gminie Uścimów”
opublikowano: 18-06-2019

Ogłoszenie naboru do projektu: „Inwestycja w OZE w Gminie Uścimów”

Wójt Gminy Uścimów zaprasza mieszkańców Gminy Uścimów do złożenia deklaracji udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji OZE produkujących zarówno energię elektryczną jak i ciepło z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Realizacja zakładanych inwestycji jest uzależniona od uzyskania dofinansowania, udzielanego w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 - 2020, działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.
 
Zakładane dofinansowanie obejmie zakup oraz montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii:
 • instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej dzięki wykorzystaniu ogniw fotowoltaicznych,
 • instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania wody w zbiorniku cwu,
 • kotły na biomasę (na paliwo typu pellet),
 • instalacja pompy ciepła aerotermalnej.
Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne, właściciele domów mieszkalnych jednorodzinnych. Zainteresowani mogą składać deklaracje wraz z ankietami na montaż poszczególnych instalacji.
 
Warunki wykluczające możliwość złożenia deklaracji w zakresie montażu instalacji:
 • Pokrycie połaci dachowej eternitem.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej bądź rolniczej w budynku montażu. Jeżeli w jakiejś lokalizacji prowadzona jest działalność gospodarcza, bądź rolnicza to projekt będzie mógł być realizowany pod warunkiem rozdzielenia instalacji.
Informacje do instalacji kolektorów słonecznych.
 1. Budynek musi posiadać instalację ciepłej wody użytkowej.
 2. Kolektory słoneczne mogą być montowane na:
  • budynku mieszkalnym (VAT 8%);
  • budynku gospodarczym lub gruncie (VAT 23%);
 3. Ilość paneli oraz pojemność zbiornika na wodę będzie uzależniona od liczby domowników, zgodnej ze złożoną deklaracją uczestnictwa w projekcie.
  • 2 panele słoneczne – liczna domowników od 2 do 4 osób,
  • 3 panele słoneczne – liczna domowników pow. 5 osób.
 4. Miejsce montażu podgrzewacza wody w pobliżu kotłowni.
 5. Wymagana wysokość pomieszczenia kotłowni to minimum 2,0 m.
 6. Wejście do pomieszczenia kotłowni (przez wszystkie drzwi przejścia do niej prowadzące) ewentualnie właz muszą mieć minimalną szerokość 80 cm w świetle otworu.
 7. Kolektor słoneczny do instalacji solarnej ma powierzchnię całkowitą ok. 2 m2.
 
Informacje do instalacji paneli fotowoltaicznych.
 1. Panele fotowoltaiczne mogą być montowane na:
  • budynku mieszkalnym jednorodzinnym (VAT 8%);
  • budynku gospodarczym lub gruncie (VAT 23%)
 2. Panel fotowoltaiczny o wymiarach ok. 1,6 m2 (1 x 1,6 m). Orientacyjna, minimalna, wolna powierzchnia dachu wyniesie dla instalacji o mocy inwertera:
  • 3 kW – 20 m2;
  • 4 kW – 26 m2;
  • 5 kW - 34 m2.
 3. Instalacje fotowoltaiczne nie będą zawierać urządzeń magazynujących energię (baterie akumulatorowe).
 4. Wnioskodawca musi być stroną umowy ze sprzedawcą usług energetycznych i posiadać aktualną umowę z PGE Obrót.
 5. Optymalny kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych to 35 stopni na południe. Odchylenie w kierunku wschodnim czy zachodnim jest możliwe, ale stopniowo zmniejsza się wydajność.
 6. W przypadku instalacji fotowoltaicznych do ankiety deklarujących udział w projekcie konieczne jest dołączenie kserokopii faktur za energię elektryczną za dwa ostatnie półroczne okresy rozliczeniowe, z których będzie możliwość odczytania wielkości zużycia energii elektrycznej w całym roku kalendarzowym. Na listę przyjmowane będą jedynie kompletne ankiety wraz z kserokopiami faktur za energię elektryczną za dwa ostatnie półroczne okresy rozliczeniowe. Ankiety bez kserokopii faktur nie będą przyjmowane.
 
Wkład finansowy mieszkańca wyniesie ok. 35% wartości brutto zamontowanej instalacji. Stawka podatku VAT (8 albo 23%) jest uzależniona od lokalizacji instalacji: na budynku mieszkalnym obowiązuje VAT 8%, na budynku gospodarczym lub montaż na gruncie obowiązuje VAT 23%.
 
Przed złożeniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu z właścicielami nieruchomości Gmina podpisze stosowne umowy, w których zostaną ustalone prawa i obowiązki każdej ze stron.
 
Druki można pobrać ze strony https://uscimow.org.pl lub można je otrzymać w Urzędzie Gminy Uścimów, pokój nr 8. Deklaracje należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Uścimów, Stary Uścimów 37, 21-109 Stary Uścimów, pok. nr 8, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:30, w nieprzekraczalnym terminie do 28 czerwca 2019 r.
 
Nie złożenie deklaracji w powyższym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją w udziału w projekcie.
 
Proszę o zapoznanie się z warunkami montażu instalacji, które znajdują się w pliku: Warunki udziału w projekcie. Tam też znajduje się szacunkowa wartość instalacji oraz prognozowany wkład własny.
 
Osoby do kontaktu w sprawie projektu: Marek Czubacki, Piotr Kołodziej, pok. nr 8 w budynku Urzędu Gminy Uścimów, tel. (81) 85-23-026 lub (81) 85-23-045.
 
 
Załączniki do pobrania:

1.Warunki udziału w projekcie, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [128.00 KB]

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [138.00 KB]

3. Ankieta informacyjna montażu instalacji fotowoltaicznej – Ankieta nr 1, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [87.85 KB]

4. Ankieta informacyjna montażu kolektorów słonecznych – Ankieta nr 2, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [90.84 KB]

5. Ankieta informacyjna montażu kotła na biomasę – Ankieta nr 3, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [89.18 KB]

6. Ankieta informacyjna montażu pompy ciepła – Ankieta nr 4, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [87.96 KB]

Liczba wyświetleń: 2890
Powrót