Jesteś na: Gospodarka Program Czyste Powietrze
Program Czyste Powietrze

tablica dofinansowania

Informujemy mieszkańców Gminy Uścimów, iż uruchomiony został Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Uścimów a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Punkt zlokalizowany jest w Urzędzie Gminy Stary Uścimów 37, pokój nr 0.4.

Godziny pracy punktu:

Poniedziałek 9:00 – 12:00

Środa 9:00 – 12:00

Czwartek 9:00 – 13:00

Telefon: (81) 8523063 

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dostępne są również na stronie:

www.czystepowietrze.gov.pl

Przydatne linki: Portal Beneficjenta: https://portal.wfos.lublin.pl/ Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/ Kalkulator dotacji: https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/


„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program „Czyste Powietrze” oferuje dofinansowanie właścicielom budynków jednorodzinnych na wymianę źródła ciepła i kompleksową termomodernizację budynków, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie budynku na ciepło. Wymiana starego, nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowoczesne, bardziej efektywne to inwestycja w zdrowie i bezpieczne ciepło w domu, lepsza jakość powietrza i docelowo niższe wydatki, ponieważ nowoczesne urządzenia zużywają mniej paliwa.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami / współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Program obejmuje  trzy grupy Beneficjentów:

  1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania– osoby, których roczny dochód  nie przekracza 100 000 zł – możliwe dofinansowanie do 30 tys. zł,
  2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania– osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2189 zł (gospodarstwo jednoosobowe) – możliwe dofinansowanie do 37 tys. oraz dotacja z PREFINANSOWANIEM do 47 tys. zł,  
  3. uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1260 zł (gospodarstwo jednoosobowe) – możliwe dofinansowanie  do  69 tys.  oraz dotacja z PREFINANSOWANIEM do 79 tys. zł  

(PREFINANSOWANIE  to  wypłata części lub całości dotacji przyznanej Beneficjentowi przez WFOŚiGW   na rachunek bankowy Wykonawcy, na warunkach określonych w Programie).
Dofinansowanie  obejmuje  wymianę starych i nieefektywnych źródeł  ciepła  na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
Do współpracy w Programie przystąpiły również banki, udzielając kredytów na realizację inwestycji  z możliwością częściowej spłaty kapitału z uzyskanej dotacji.
Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dostępne są na stronie:

www.czystepowietrze.gov.pl

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy  Uścimów – stan na dzień 30.09.2022 r.:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 43

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 14

Kwota wypłaconych dotacji - 350187,38 zł