Jesteś na: Gospodarka Projekty ze środków zewnętrznych Fundusz Dróg Samorządowych Przebudowa drogi gminnej**nr 103638L...

Fundusz Dróg Samorządowych

Logo Fundusz Dróg Samorządowych
opublikowano: 19-10-2020

Przebudowa drogi gminnej**nr 103638L od km 0+000 do km 0+571,000 w miejscowości Drozdówka

Dofinansowanie zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103638L od km 0+000 do km 0+571,000 w miejscowości Drozdówka”.

Wójt Gminy Uścimów informuje, że w dniu 23 września 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Uścimów a Wojewodą Lubelskim w sprawie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (dalej: FDS) zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103638L od km 0+000 do km 0+571,000 w miejscowości Drozdówka”.

Łączny koszt zadania wynosi: 866 685,83 zł brutto.

Kwota dofinansowania: 433 342,00 zł brutto.

Kwota udziału Gminy Uścimów: 433 343,83 zł brutto.

Termin wykonania: do 31 sierpnia 2020 r.

Opis zadania.

W ramach zadania drogowego przewidziano:

  • roboty ziemne,

  • roboty rozbiórkowe,

  • prace wykonawcze,

  • wykonanie przebudowy przepustu,

  • wykonanie nawierzchni bitumicznej,

  • wykonanie podbudowy,

  • wykonanie chodnika dla pieszych oraz zjazdów,

  • wykonanie poboczy,

  • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z organizacją ruchu,

  • obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją geodezyjną.Dzięki zaplanowanej przebudowie ulegną poprawie parametry techniczne drogi, polepszy się dostępność do ośrodków gospodarczych i usług publicznych, zadanie wpłynie na poprawę dostępności do obszarów zamieszkałych i terenów inwestycyjnych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w dniu 17 grudnia 2019 r. Wójt Gminy Uścimów podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą STARBAG Sp. z o o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

 

Wójt Gminy Uścimów
/-/ Eliza Smoleń
Liczba wyświetleń: 653
Powrót