Jesteś na: Gospodarka Projekty ze środków zewnętrznych Fundusz Dróg Samorządowych Przebudowa drogi gminnej od km 0+000...

Fundusz Dróg Samorządowych

Flaga i Godło Polski z napisem Fundusze Dróg Samorządowych
opublikowano: 16-12-2020

Przebudowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+658,00 w miejscowości Stary Uścimów

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+658,00 w miejscowości Stary Uścimów

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Całkowita wartość inwestycji: 629 991,02 zł

Kwota dofinansowania: 314 995,00 zł

Wkład własny Gminy: 314 996,02 zł

Cel projektu: poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych oraz dostępności do ośrodków gospodarczych i usług publicznych poprzez podniesienie standardów technicznych drogi gminnej.

W dniu 27 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Uścimów w sprawie udzielenia w 2020 r. dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+658,00 w miejscowości Stary Uścimów”.

W dniu 21 maja 2020 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S. A. z siedzibą przy ul. Krańcowej 7, 21-100 Lubartów na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+658,00 w miejscowości Stary Uścimów”. Całkowita wartość zadania w ramach podpisanej umowy z wykonawcą wynosi 629 991,02 zł. Zadanie obejmuje wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni (podbudowy, warstwy wyrównawczej i ścieralnej), zjazdów na posesje i do pól, budowa poboczy z kruszywa łamanego, wykonanie włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej Nr 1573L, budowa przepustu drogowego, oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Termin realizacji inwestycji przewidziano do 30 listopada 2020 r.

W dniu 14.10.2020 r. komisja odbiorowa powołana przez Wójta Gminy Uścimów, przy udziale przedstawicieli wykonawcy robót firmy PRD Lubartów S. A. dokonała odbioru końcowego całości inwestycji.

 

Liczba wyświetleń: 996
Powrót