Jesteś na: Gospodarka Projekty ze środków zewnętrznych Fundusze Europejskie dla Lubelskiego Projekt „Adaptacja budynku Centrum...

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego

Logo "Fundusze Europejskie dla Lubelskiego" z grafiką niebieskiej kwadratowej flagi z żółtą i czerwoną gwiazdą.
opublikowano: 11-04-2024

Projekt „Adaptacja budynku Centrum Kultury w Krasnem wraz z utworzeniem zewnętrznej bazy kulturalnej”

- projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, działania 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego, Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych.

Gmina Uścimów uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Adaptacja budynku Centrum Kultury w Krasnem wraz z utworzeniem zewnętrznej bazy kulturalnej”.

Realizacja projektu ma na celu efektywne osiągnięcie korzyści społecznych i gospodarczych, a także przyczyni się do wzrostu integracji społecznej i kreatywności lokalnej społeczności.

W ramach zadania planuje się wyposażenie budynku w meble i multimedia, budowę budynku altany, zakup i montaż zewnętrznych urządzeń sensorycznych, zakup i montaż ścieżki edukacyjnej, doposażenie istniejącej altany w piec z naturalnej cegły szamotowej do wypieków chleba, pizzy i lokalnych produktów, stół i ławki oraz zakup multimediów do kina zewnętrznego (kino letnie).

Z efektów projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy Uścimów, niezależnie od wieku.

Celem projektu  jest wzmocnienie oddziaływania instytucji kultury na społeczność lokalną, nie tylko poprzez poszerzenie możliwości obcowania ze sztuką, spędzania czasu wolnego, rozwoju zainteresowań, ale i uświadamiania roli kultury w rozwoju społecznym, w tym zwłaszcza rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego.

Efektem projektu jest poprawa poziomu funkcjonowania instytucji kultury na terenie gminy oraz stworzenie dobrego klimatu dla rozwoju gospodarczego. Projekt będzie miał długofalowy wpływ na wzrost kapitału ludzkiego oraz kapitału społecznego poprzez ożywienie życia kulturalnego w gminie oraz wsparcie powstawania oddolnych inicjatyw społecznych czy kulturalnych.

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

Wartość projektu: 766 529,87 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 651 550,38 zł

  

 

Na zdjęciu widać logo Funduszu Europejskiego dla Lubelskiego, flagę Polski, oznaczenie

Projekt „Adaptacja budynku Centrum Kultury w Krasnem wraz z utworzeniem zewnętrznej bazy kulturalnej” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, działania 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego, Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych.

Liczba wyświetleń: 100
Powrót