Jesteś na: Gospodarka Projekty ze środków zewnętrznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Modernizacja oddziałów przedszkolnych...

PO KL

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
opublikowano: 21-03-2018

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Od 01.04.2014r do 30.09.2014r w Gminie Uścimów realizowano projekt ,Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych’’ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Działanie 9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ,Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej realizowany jest w dwóch szkołach na terenie Gminy Uścimów tj.: Szkoła Podstawowa w Starym Uścimowie oraz w Szkole Podstawowej w Nowej Jedlance.

Celem głównym projektu było podniesienie jakości pracy trzech oddziałów przedszkolnych w dwóch Szkołach Podstawowych w Gminie Uścimów poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3-5 lat do 30.09.2014r.
 
Cel szczegółowy projektu:
-stworzenie w trzech oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych przy dwóch Szkołach Podstawowych w okresie do 30.09.2014r warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-5 lat przez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości w/w grupy dzieci.
-zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej realizowanej w trzech oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych przy dwóch Szkołach Podstawowych dzieciom 3-5 letnim przez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych do 30.09.2014r.
-stworzenie w trzech oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych przy dwóch Szkołach Podstawowych w okresie do 30.09.2014r dzieciom 3-5 letnim warunków do uczestnictwa w zajęciach z zakresu podstawy programowej na świeżym powietrzu przez organizację placu zabaw.
 
PO KL
Liczba wyświetleń: 956
Powrót