Jesteś na: Gospodarka Projekty ze środków zewnętrznych Program Operacyjny Ryby Projekt pn. „Gmina Uścimów – kraina...

Program Operacyjny Ryby

Logo i logotypy dofinansowania z podpisem Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020
opublikowano: 29-09-2022

Projekt pn. „Gmina Uścimów – kraina wędkarzy”

Wójt Gminy Uścimów informuje, że w dniu 6 czerwca 2022 r. została podpisana Umowa Nr 00127-6523.2-SW0310175/22 z Województwem Lubelskim na realizację projektu pn. „Gmina Uścimów – kraina wędkarzy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Operacja pn. „Gmina Uścimów - kraina wędkarzy" przyczyni się do promowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego rybactwa śródlądowego poprzez popularyzację rybactwa śródlądowego i promocji miejsc atrakcyjnych dla uprawiania rybactwa w Gminie Uścimów, uprawiania wędkarstwa, przez miłośników wypoczynku nad jeziorem, osób z grupy defaworyzowanej do 40 roku życia dzieci i młodzież w wieku szkolnym, kobiety i rybacy.

Operacja realizowana będzie na nieruchomościach należącymi do Gminy Uścimów, tj.: skwerek przy stadionie gminnym (dz. nr geod. 149), skwerek przy Urzędzie Gminy Uścimów (dz. nr geod. 64/1) oraz teren wypoczynkowy (plaża) przy jeziorze Maśluchowskim (dz. nr geod. 145/2).

W ramach projektu zaplanowano zakup i montaż 4 szt. mini altan o niewielkich rozmiarach z miejscami siedzącymi oraz wykonanie i montaż 3 szt. kolorowych tablic edukacyjno-promocyjnych zawierających informacje ogólne o hodowli karpia, historii rybactwa śródlądowego, promocji produktów regionalnych ryb słodkowodnych, tematyce wodnej i wędkarskiej regionu Gminy.

Termin wykonana projektu przewidziano do 30 września 2022 r.

Całkowita wartość projektu wg umowy: 29 028,00 zł.

Kwota dofinansowania ze środków UE: 24 673,00 zł.

Liczba wyświetleń: 370
Powrót