Jesteś na: Gospodarka Projekty ze środków zewnętrznych Program Operacyjny Ryby Rozwój infrastruktury...

Program Operacyjny Ryby

Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy jeziorze
Maśluchowskim
opublikowano: 29-09-2023

Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy jeziorze Maśluchowskim

Wójt Gminy Uścimów informuje, że w dniu 29 czerwca 2023 r. została podpisana Umowa Nr 001563-6523.2-SW0310212/22/23 z Województwem Lubelskim na realizację projektu pn.: „Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy jeziorze Maśluchowskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Logotypy dofinansowania.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020

 

Operacja pn. „Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy jeziorze Maśluchowskim” przyczyni się do promowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego rybactwa śródlądowego poprzez popularyzację rybactwa śródlądowego i promocji miejsc atrakcyjnych dla uprawiania rybactwa w Gminie Uścimów, uprawiania wędkarstwa oraz aktywnego wypoczynku nad jeziorem, osób z grupy defaworyzowanej do 40 roku życia dzieci i młodzież w wieku szkolnym, kobiety i rybacy.

Operacja realizowana będzie na nieruchomości należącej do Gminy Uścimów - dz. nr geod. 145/2 w Starym Uścimowie (teren przyległy pośrednio do jeziora Maśluchowskiego).

W ramach projektu zaplanowano zakup i montaż leżaków (7 szt.), hamaków (7 szt.), drewnianej tablicy edukacyjno-promocyjnej (1 szt.) i koszy parkowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (2 szt.).

Termin wykonana projektu przewidziano do 29 września 2023 r.

Całkowita wartość projektu wg umowy: 66 321,60 zł.

Kwota dofinansowania ze środków UE: 56 373,00 zł.

Liczba wyświetleń: 130
Powrót